hoppa till innehållet
Sidan laddas

Lekrum

Lekrummet på förskolan är en central plats i barnens vardag. Här kan ni göra ganska enkla insatser för att rensa bort värstingar från leksakslådor och utklädningskrokar. Många som har rensat bland leksaker har insett att barnen har fler leksaker än de behöver och att det som sorteras bort inte alltid behöver ersättas av något nytt. Att tänka hållbart och ur ett kretsloppsperspektiv är bra. Men var vaksamma när ni tar emot material och överblivna saker från vårdnadshavare, så att förskolan inte fylls på med olämpliga material igen.

Diskussionsfråga

Hur många plastsaker finns i ert lekrum?
Uppskatta genom att dra i reglaget nedan.

Kemikalier i lekrummet

Välkomna in i lekrummet. Här möter du Katarina Johansson och Maria Arwidsson från kemikaliecentrum som guidar dig genom både leksakslådan och utklädningshörnan. Observera! Rensa ut plastleksaker som tillverkades för 2013. I filmen nämns året 2007, men sedan dess har nu lagstiftningen skärpt ytterligare.

Om skadliga metaller

Skadliga metaller kan finnas både i ett vackert halsband och i en gammal träanka. Hör kemikaliecentrums Tonie Wickman berätta om var mer de kan finnas och varför de bör undvikas.

Om ftalater

Ftalater kommer vi att återkomma till många gånger under rundvandringen. Träffa Maria Pettersson från kemikaliecentrum som berättar om problemen med ftalater och var i förskolemiljön de kan finnas.

Prylar att hålla koll på

Här ser du ett antal prylar som ofta finns i lekrum och är viktiga att ha koll på gällande kemikalier.
Klicka på dem och läs mer om varför.

Åtgärder för handlingsplan: lekrummet

I varje rum kommer vi att gå igenom de åtgärder som finns i handlingsplanen för varje rum. Ta ställning till om ni ska göra eller redan gjort de olika åtgärderna. De val ni gör i varje rum sparas i utbildningens sista avsnitt; handlingsplanen. Där skriver ni in deadline och ansvarig person för de olika åtgärderna. Läs mer om handlingsplanen och hur ni kan tänka kring de olika åtgärderna i vägledningen för kemikaliesmart förskola.

För att ni ska bli godkända behöver ni ta ställning till samtliga åtgärder.

Åtgärda — Inomhus
Att göra
Klar
Rensa bland de icke-leksaker barnen leker med
Rensa bland leksaker
Utbilda chefer och personal
Tänk till vid inköp
Byt ut gamla madrasser och möbler
Välj textil och mattor av naturmaterial
Tvätta textilier regelbundet
Nästa rum